Zelftest

Vul de zelftest in en ontdek of mediation een manier is om uw conflict op te lossen. Denk niet aan wat de ander denkt of wil, maar ga uit van uw eigen ideeën.

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?
 Ja,
 ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing
 ik heb belang bij een snelle oplossing
 ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken
 ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb
 het gaat ook om communicatiestoringen
 ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de wederpartij
 heb, kunnen worden opgelost
 het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen

Nee,
 ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt
 een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen
 ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat…

Ik twijfel,
 ik weet niet precies waaraan wij beginnen
 ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen
 ik vind het moeilijk om met de wederpartij om de tafel te zitten
 ik weet niet of de andere partij wel wil meewerken
 ik zie weinig mogelijkheden

Als u bij "ja" één of meerdere argumenten herkent, meldt u dan aan voor Mediation. 
Twijfelt u of wilt u meer informatie, dan kunt u gratis contact opnemen om te kijken of uw geschil of conflict geschikt is voor mediation.

 

 

 

mr. Anoeska Stokvis
MfN Register Mediator
Rechtbankmediator
06-170 009 95

Of stuur een bericht